Ogólna ocena: 2

Gatunek: Punk

Najnowszy album legendy gypsy punka.
Gypsy punk.
Bardzo słabe, nieoryginalne, nijakie kompozycje.
Przeciętny wokal i instrumenty.
Zespół nie miał jakiegokolwiek pomysłu na ten album, a jego słuchanie to męczarnia.


Translation by Google Translate:
The latest album of the gypsy punk legend.
Gypsy punk.
Very weak, unoriginal, bland compositions.
Average vocals and instruments.
The band did not have any idea for this album, and listening to it is a torment.

Advertisements