Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie

Najnowszy album amerykańskiej artystki.
Muzyka indie.
Dominują spokojne, klimatyczne kompozycje.
Przyzwoity wokal.
Przyzwoite instrumenty z dobrymi momentami.
Dobry, ułożony album.


Translation by Google Translate:
The latest album of an American artist.
Indie music.
The calm, atmospheric compositions dominate.
A decent vocal.
Decent instruments with good moments.
A good, well-arranged album.

Advertisements