JAPANDROIDS – NEAR TO THE WILD HEART OF LIFE

japandroids-near-to-the-wild-heart-of-life

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Lo-fi Alternatywny rock

Po pięciu latach przerwy kanadyjski duet powraca z nowym albumem.
Nadal lo-fi, ale tym razem więcej alternatywnego rocka.
Przeciętne, niezbyt oryginalne kompozycje.
Przyzwoity wokal.
Przeciętne instrumenty.
Przeciętny, rozczarowujący album.


Translation by Google Translate:
After five year long break Canadian duo is back with a new album.
Still lo-fi, but this time more alternative rock.
Average, not very original compositions.
Decent vocals.
Average instruments.
Average, disappointing album.

YOU ME AT SIX – NIGHT PEOPLE

ymas-night_people

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Alternatywny rock

Żeby nagrać nowy album angielski zespół wyjechał aż do Nashville.
Alternatywny rock.
Dobre, choć nieoryginalne kompozycje.
Przyzwoity wokal, przyzwoite instrumenty.
Nie jest to album wybitny, ale jest to równy, dobry album nagrany ze smakiem.


Translation by Google Translate:
English band travelled to Nashville to record a new album.
Alternative rock.
Good, though unoriginal compositions.
Decent vocals, decent instruments.
This is not an outstanding album, but it is an even, good album recorded with taste.

SKILLET – UNLEASHED

Skillet Unleased Cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Alternatywny rock Metal

Dziesiąty album w karierze zespołu z Memphis.
Chrześcijański metal.
Mocne, mało urozmaicone, nieoryginalne kompozycje.
Przyzwoity wokal i instrumenty.
Mimo totalnego braku innowacyjności, zespół wydał niezły album.


Translation by Google Translate:
The tenth album in the career of the band from Memphis.
Christian metal.
Strong, little varied, non-original compositions.
Decent vocals and instruments.
Despite the total lack of innovation, the band released a not bad album.

RED HOT CHILI PEPPERS – THE GETAWAY

red-hot-chili-peppers- the getaway

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Alternatywny rock Funk

Nowy album legendarnego zespołu.
Zespół łączy funk rocka i alternatywnego rocka.
Generalnie zespół wyciszył się, jest subtelnie, jest więcej luzu, a nawet błogości. Niestety do pewnego stopnia łączy się to z banalnością i brakiem pomysłów. Pozytywnie zaskakuje kilka oryginalnych kompozycji.
Charakterystyczny wokal.
Dobre instrumenty, choć gitara nieco ckliwa.
Nierówny album – z jednej strony subtelność i oryginalność, z drugiej strony zmęczenie materiału i nuda.


Translation by Google Translate:
The new album of the legendary band.
The band combines funk rock and alternative rock.
In general, the band silenced in a subtly, there is more slack, and even bliss. Unfortunately, to some degree it is connected with banality and lack of ideas. Few original compositions positively surprise.
Distinctive vocals.
Good instruments, although the guitar a little cloying.
Uneven album – on the one hand, subtlety and originality, on the other hand, fatigue and boredom.

PETER BJORN AND JOHN – BREAKING POINT

PBJ-Breaking point

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Alternatywny rock

Nowy album szwedzkiego zespołu.
Alternatywny rock.
Banalne, kiepskie, nieoryginalne, rytmiczne kompozycje.
Przeciętny wokal, przeciętne instrumenty.
Bardzo przeciętny album.


Translation by Google Translate:
The new album of the Swedish band.
Alternative rock.
Mediocre, cheesy, unoriginal, rhythmic compositions.
The average vocals, the average instruments.
Very average album.

FRIGHTENED RABBIT – PAINTING OF A PANIC ATTACK

Frightened_Rabbit_-_Painting_of_a_Panic_Attack

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie rock Alternatywny rock

Piąty album w karierze szkockiego zespołu.
Muzyka na pograniczu indie rocka i alternatywnego rocka.
Porządne, niezbyt urozmaicone kompozycje.
Nieoryginalny, dobry wokal.
Przyzwoite instrumenty, dobra produkcja.
Pomimo kilku słabszych momentów (“400 Bones”) jest to dobry album.


Translation by Google Translate:
The fifth album in the career of the Scottish band.
Music on the border between indie rock and alternative rock.
Decent, not very varied compositions.
Unoriginal, good vocals.
Decent instruments, good production.
Despite a few weak moments (“400 Bones”) this is a good album.

WEEZER – WEEZER

Weezer's_White_Album,2016

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop punk Alternatywny rock

Dziesiąty album zespołu z LA.
Połączenie pop punka i alternatywnego rocka.
Nieoryginalne, przyzwoite kompozycje.
Przeciętny wokal.
Solidne instrumenty.
Miły, równy, zręcznie skomponowany album, który nie przynosi nic nowego.


Translation by Google Translate:
The tenth album by the band from LA.
The combination of pop punk and alternative rock.
Non-genuine, decent compositions.
Average vocals.
Solid instruments.
Nice, even, cleverly composed album that does not bring anything new.