IAN WILLIAM CRAIG – CENTRES

Ian  William Craig -Centres-compressed

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Ambient

Najnowszy album kanadyjskiego artysty.
Ambient.
Długie, dobre kompozycje.
Idealnie dopasowany wokal.
Bardzo dobra warstwa instrumentalna, dbałość o każdy dźwięk.
Najlepszy w tym roku album ambientowy, znakomite wyczucie.


Translation by Google Translate:
Canadian artist’s latest album.
Ambient.
Long, good compositions.
Ideally suited vocals.
Very good instrumental layer with attention to every sound.
The best record in this year’s ambient music, the artist showed great feeling.

JENNY HVAL – APOCALYPSE, GIRL

jenny hval apocalypse

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Eksperymentalna Ambient

Po dobrym albumie w duecie z Susanną, norweska artystka wydała piąty solowy album.
Eksperymentalna muzyka ambientowa.
Bardzo dobre, urozmaicone kompozycje, artystka stworzyła niepowtarzalny klimat.
Piękny, czysty, wysoki głos.
Instrumenty na bardzo wysokim poziomie.
Bardzo dobry album. Jenny Hval jest artystką dojrzałą, która radykalne przekazy seksualne i polityczne łączy z piękną, zmysłową muzyką.


Translation by Google Translate:
After a good album in a duet with Susanna, Norwegian artist released the fifth solo album.
Experimental ambient music.
Very good, varied compositions, the artist created a unique atmosphere.
Beautiful, clean, high voice.
Instruments at a very high level.
Very good album. Jenny Hval is a mature artist that combines radical sexual and political message with beautiful, sensual music.

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR – ASUNDER, SWEET AND OTHER DISTRESS

Godspeed_You!_Black_Emperor_-_Asunder,_Sweet_and_Other_Distress

Ogólna ocena:4

Gatunek: Post-rock/a> Ambient

Piąty album w karierze zespołu z Montrealu.
Album składa się z czterech utworów. Krążek otwiera poteżna, świetnie skomponowana kompozycja post-rockowa, która uderza ścianą dźwięku. Kolejne dwa utwory pozbawione są perkusji i poruszają się w obrębie gatunku drone. Album zamyka patetyczna post-rockowa kompozycja z rolą przewodnią skrzypiec.
Znakomite instrumenty, chociaż skrzypce irytują rozrzewnieniem i patosem.
Album który łączy nierówność i urozmaicenie ze spójnością. Album dobry.


Translation by Google Translate:
The fifth album in the career of the band from Montreal.
The album consists of four tracks. Record is opened by powerful, perfectly composed post-rock composition striking with the wall of sound. The next two songs are devoid of drums drone tracks. The album is closed by sublime post-rock composition of the guiding role of the violin.
Excellent instruments, although the violin irritate with fondly and pathos.
The album that combines inequality and diversity with cohesion. A good album.

GROUPER – RUINS

Grouper_-_Ruins_album_art

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Ambient

Dziesiąty album w karierze kalifornijskiej artystki.
Muzyka ambientowa: fortepian i wokal.
Spokojne (z niepokojącymi wyjątkami), smutne kompozycje.
Bardzo dobry fortepian, dobry, ledwo słyszalny wokal.
Dobry album.


Translation by Google Translate:
The tenth album in the career of the California artist.
Ambient music: piano and vocals.
Quiet (with disturbing exceptions), sad songs.
Very good piano, good, barely audible vocals.
Good album.

JAMES VINCENT MCMORROW – POST TROPICAL

Post_Tropical

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Ambient

Nowe wydawnictwo od irlandzkiego artysty.
Muzyka ambientowa.
Bez wątpienia na pierwszy plan wysuwa się wokal. James McMorrow eksperymentuje z bardzo wysokim falsetem, co momentami zachwyca, ale na dłuższą metę zaczyna męczyć. Sam głos nie jest oryginalny, ale nowatorstwo tkwi w zabawie jaką urządza sobie wokalista sięgając po wokalne środki rodem z czarnej muzyki.
Minimalistyczne, zdecydowanie zbyt skąpe instrumenty.
Album dobry, ale brakuje urozmaicenia.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
New release from the Irish artist.
Ambient music.
Without a doubt, vocal is in the foreground. James McMorrow is experimenting with a very high falsetto voice, which sometimes impresses, but in the long run, begins to tire. The voice is not original, but the novelty lies in the playing in which the singer reach the vocal means straight from black music.
Minimalist, far too scanty instruments.
Good album, but it lacks variety.