ELBOW – LITTLE FICTIONS

Elbow - Little_Fictions

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Art rock

Najnowszy album angielskiego zespołu.
Art rock.
Przyzwoite, choć niezbyt interesujące kompozycje.
Przeciętny, nieoryginalny wokal.
Dobra warstwa instrumentalna.
Niezły i niedobry album jednocześnie.


Translation by Google Translate:
The latest album of the English band.
Art rock.
Decent, but not very interesting compositions.
Average, non-original vocals.
Good instrumental layer.
Not bad and not good album at the same time.

RADIOHEAD – A MOON SHAPED POOL

radiohead A_Moon_Shaped_Pool.jpg

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Art rock

Po najdłuższej jak dotąd, pięcioletniej przerwie, angielski zespół wydał nowy album.
Art rock.
Dobre, urozmaicone kompozycje.
Charakterystyczny wokal.
Rozbudowana, bardzo dobra warstwa instrumentalna.
Bardzo dobry album.


Translation by Google Translate:
After the longest so far, five-year break, the English band released a new album.
Art rock.
Good, varied compositions.
Distinctive vocals.
An extensive, very good layer instrumental.
Very good album.

ESPERANZA SPALDING – EMILY’S D+EVOLUTION

ESPERANZA spalding emily's devolution

Ogólna ocena:4

Gatunek: Art rock Jazz

Piąty album amerykańskiej artystki.
Muzyka czerpiąca z wielu gatunków: od rocka, poprzez funk do jazzu.
Dobre kompozycje, brakuje zaskoczenia.
Wysoki, nieoryginalny wokal.
Dobre instrumenty, bardzo dobry bas.
Dobry album, choć zachwyt krytyków przesadzony.


Translation by Google Translate:
The fifth album by the American artist.
Music drawing on the many genres, from rock through funk to jazz.
Good compositions, however lacking surprise.
Tall, unoriginal vocals.
Good instruments, very good bass.
A good album, though critics’ delight is exaggerated.

SHEARWATER – JET PLANE AND OXBOW

Shearwater_-_Jet_Plane_and_Oxbow

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Art rock Indie rock

Najnowszy album zespołu z Teksasu.
Muzyka pomiędzy art rockiem a indie rockiem.
Porządne, ale niezapadające w pamięć kompozycje.
Niezbyt oryginalny wokal.
Dobre instrumenty.
Dobry album, niemniej jednak klimat jaki próbowali stworzyć muzycy jest nieco sztuczny.


Translation by Google Translate:
The latest album by the band from Texas.
Music between art rock and indie rock.
Decent, but not memorable compositions.
Not very original vocal.
Good instruments.
A good album, but the atmosphere, that musicans wanted to create is somewhat artificial.

ALT-J – THIS IS ALL YOURS

Alt-J_-_This_is_all_yours

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie Art rock Folk Elektroniczna

Najnowszy album angielskiego zespołu, którego debiut niespodziewanie zdobył zeszłoroczną Mercury Prize.
Muzycy połączyli indie, art rock, folk i subtelną elektronikę.
Urozmaicone, rozmyte, pozbawione emocji, lekko psychodeliczne kompozycje. Dużo zabawy z formą, mało treści.
Dobry wokal.
Anglicy nie zaskakują, nie zachwycają, podobnie jak debiut jest to album przeciętny.


Translation by Google Translate:
The latest album of English band whose debut unexpectedly won last year’s Mercury Prize.
The musicians mixed indie, art rock, folk and subtle electronics.
Varied, fuzzy, emotionless, slightly psychedelic compositions. Lots of playing with the form, little content.
Good vocals.
Englishmen do not surprise, not delight, similarly to the debut, the album is average.

ELBOW – THE TAKE OFF AND LANDING OF EVERYTHING

Elbow-Take-Off-Landing-Everything

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Art rock

Nowy album angielskiego zespołu.
Muzyka art rock.
Długie, rozbudowane kompozycje.
Ciekawy, choć przez większość czasu bezbarwny wokal.
Udane połączenie instrumentów klasycznych i tych typowych dla rocka.
Niestety album cierpi na brak pomysłów. Dwa bardzo dobre utwory, a poza tym nuda, na niezłym poziomie, ale nuda.


Translation by Google Translate:
New album of English band.
Art rock music.
Long, complex compositions.
Curious, though most of the time colourless vocals.
The successful combination of classic instruments and those typical of rock.
Unfortunately, the album suffers from a lack of ideas. Two very good songs, and besides boredom, at a good level, but still boredom.