KULT – WSTYD

kult-wstyd

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Crossover

Najnowszy album polskiego zespołu.
Charakterystyczna muzyka łącząca wiele gatunków.
Przyzwoite kompozycje.
Charakterystyczny wokal.
Dobre instrumenty.
W tekstach muzycy poruszają aktualne kwestie pokoleniowe: rozpowszechnienie internetu, nowe zjawiska społeczne (“Pójdę z moją dziewczyną na nowego Tarantino, z chłopakiem się postaram na Almodovara”), podział polityczny społeczeństwa. Dostaje się zarówno nowej władzy (“Idą poprzez miasta, idą poprzez wsie, idą ku przepaści by skończyć na dnie”), jak i poprzednim skompromitowanym elitom (“tak wiele czasu dumni przy władzy, czemu jesteśmy dziś nadzy”). Krytykują poprawność polityczną (“To To nie jest zbrodnia, że mówić to co zechce mogę gdy ktokolwiek słuchać mnie chce”), ale jednocześnie podkreślają: “Znaj umiar, umiar znaj, I tylko o to mogę Cię prosić”.
Nie jest to album wyjątkowy, ale z pewnością ważny głos w polskiej muzyce.


Translation by Google Translate:
The latest album of the Polish band.
The characteristic music, that combines many genres.
Decent compositions.
Characteristic vocals.
Good instruments.
In the lyrics musicians touch upon current generational issues: prevalence of the internet, new social phenomena (“I’ll go with my girlfriend for a new Tarantino, with boyfriend to Almodovar”), the political division of society. Critisised are both the new government (“They go through the city, going through the villages, they go to the abyss to finish at the bottom”), as well as the previous discredited elites (“so much time proud in power, why today we are naked”). They criticize political correctness (“It’s not a crime, to say what I want when anyone wants to listen to me”), but at the same time emphasize: “Know moderation, moderation Know, Its one I can ask you.”
This is not a unique album, but certainly an important voice in the Polish music.

MADNESS – CAN’T TOUCH US NOW

madness-cant-touch-us-now

Ogólna ocena: 2

Gatunek: Crossover

Najnowszy album legendy ska.
Ciężka do zaklasyfikowania muzyka będąca mieszanką wielu stylów.
Słabe, urozmaicone kompozycje.
Na pierwszy plan wysuwa się wokal, który niestety irytuje.
Instrumenty stanowią bezbarwne tło.
Kiepski, totalnie niezrozumiały album.


Translation by Google Translate:
The latest album of ska legend.
Hard to classify music which is a mix of many styles.
Poor, varied compositions.
At the forefront are the vocals, which unfortunately irritate.
The instruments are just an average background.
Bad, totally incomprehensible album.

DUBIOZA KOLEKTIV – HAPPY MACHINE

dubioza kolektiv Happy-Machine-EP-front

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Crossover

Nowy album zespołu z Bośni i Hercegowiny.
Połączenie wielu gautnków, od dub i ska po drum&bass.
Energetyczne, mało urozmaicone, dobre kompozycje w bałkańskim klimacie.
Dobre wokale, dobre instrumenty.
Gościnnie wystąpił m.in. Manu Chao.
Jak zwykle Bośniacy poruszają polityczne kwestie, zwłaszcza wolność w sieci (“It’s a little bit queer, but have no fear, let’s get connected peer-to-peer”).
Dobry album.


Translation by Google Translate:
The new album from the band from Bosnia and Herzegovina.
The combination of many genres, from dub and ska to drum & bass.
Energetic, little varied, good compositions in the Balkan climate.
Good vocals, good instruments.
The album includes a guest appearance of Manu Chao.
As usual, Bosnians touch political issues, particularly the freedom of the internet (“It’s a little bit queer, but have no fear, let’s get connected peer-to-peer”).
Good album.

LAO CHE – DZIECIOM

lao che - dzieciom

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Crossover

Najnowszy album polskiego zespołu.
Muzyka łącząca wiele gatunków.
Mało urozmaicone, mało interesujące kompozycje.
W tekstach Lao Che często balansowało na granicy infantylności. Tym razem granica ta została przekroczona.
Niewiele lepiej wypadają instrumenty. Elektronika została niemal wyeliminowana, ważną rolę odgrywają instrumenty dęte.
Słabiutki album bardzo dobrego zespołu.


Translation by Google Translate:
The latest album of the Polish band.
Music combining many genres.
Little varied, uninteresting compositions.
In the lyrics Lao Che often balanced on the border of childishness. This time limit has been exceeded.
Instruments are just little bit better. Electronics has been almost eliminated, brass instruments play an important role.
Weak album of the very good band.

ARIEL PINK – POM POM

ariel pink Pom_pom

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Crossover

Najnowszy album muzyka z LA.
Muzyczny crossover. Najbardziej słyszalne są wpływy new wave od The Cure i świrowanie od Franka Zappy.
Urozmaicone, nieoryginalne kompozycje.
Dobre instrumenty i wokal.
Największym problemem albumu jest wsteczność. Niemniej jednak artyście udało się stworzyć miły klimat, jak na ilość urozmaiceń album jest wyjątkowo spójny – udane wydawnictwo.


Translation by Google Translate:
The latest album by musician from LA.
Crossover music. You can clearly hear new wave influences from The Cure and freaking of Frank Zappa.
Varied, non-original compositions.
Good instruments and vocals.
The biggest problem with the album is retrogression. However, the artist managed to create a pleasant atmosphere, as the amount of variety album is very consistent – a successful release.

PABLOPAVO I LUDZIKI – POLOR

Polor_Pablopavo-i-Ludziki,images_big,27,5907577207632

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Crossover

Najnowsze wydawnictwo projektu warszawskiego wokalisty.
Gatunkowy crossover – najwięcej warszawskiego folku, trochę reggae i rapu.
Dobry, dojrzały wokal.
Ewidentnie zbyt długi album – znalazło się tylko kilka interesujących kompozycji, poza tym zabrakło pomysłów.
Bardzo nierówno jeśli chodzi o teksty. Poza kilkoma dobrymi momentami teksty albo o niczym albo infantylne.
Rozczarowanie.


Translation by Google Translate:
The latest release of the project of the vocalist from Warszawa.
Species crossover – mostly the Warsaw folk, a little reggae and rap.
Good, mature vocals.
Too long album – there were a few interesting compositions, besides run out of ideas.
Very uneven album when it comes to lyrics. Apart from a few good moments texts about anything or just infantile.
Disappointment.

SKINDRED – KILL THE POWER

Skindred-kill_the_power

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Metal Reggae Crossover

Piąty album walijskiego zespołu.
Typowe dla grupy połączenie metalu, reggae i rapcore’u.
Nierówny album: niespecjalne kompozycje ze świetnymi momentami, na uwagę zasługuje zwłaszcza perkusja.
Zespół chyba sam nie wiedział co chciał nagrać i w rezultacie na krążku mocna, dubstepowa elektronika miesza się z alternatywnie metalowymi i pop punkowymi refrenami, a potężny rapcore z reggae’owymi balladami, całość cierpi na nijakość, nieprzemyślany album, wiele dobrych pomysłów zostało zmarnowanych słabymi momentami.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
Welsh band’s fifth album.
Typical for the group combination of metal, reggae and rapcore.
Uneven album: unsung compositions with great moments, especially noteworthy drums.
The team probably did not know what he wanted to record on the album and as a result strong, dubstep electronics are mixed with alternative metal and pop punk choruses; powerful rapcore is mixed with reggae ballads, whole suffers from vagueness, ill-conceived album, a lot of good ideas have been wasted by weak moments.