XIU XIU – FORGET

Xiu_Xiu - Forget

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Eksperymentalna

Dziesiąty album w karierze zespołu z San Jose.
Muzyka eksperymentalna.
Dobre, tym razem bardziej stonowane kompozycje.
Charakterystyczny, nieco irytujący wokal.
Dobre instrumenty.
Dobry, strawniejszy album.


Translation by Google Translate:The tenth album in the career of the band from San Jose.
Experimental music.
Good, this time more subdued compositions.
Characteristic, slightly annoying vocal.
Good instruments.
Good, more digestible album.

DIRTY PROJECTORS – DIRTY PROJECTORS

Dirty_Projectors dirty projectors

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Eksperymentalna

Po pięciu latach przerwy projekt Davida Longstretha powrócił z nowym albumem.
Muzyka eksperymentalna zahaczająca o art pop, elektronikę czy R&B.
Urozmaicone, długie, oryginalne kompozycje.
Urozmaicony wokal.
Niebanalne instrumenty.
Dobry album.


Translation by Google Translate:
After five years of break David Longstreth’s project returned with a new album.
Experimental music that hooks up with pop art, electronics, and R&B.
Varied, long, original compositions.
Varied vocals.
Exceptional instruments.
Good album

XYLOURIS WHITE – BLACK PEAK

xylouris-white-black-peak

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Eksperymentalna Folk

Najnowszy album duetu złożonego z Georga Xylourisa z Krety i Jima White’a z Melbourne.
Awangardowa muzyka oparta na greckim folku.
Długie, urozmaicone kompozycje.
Wokal stanowi dodatek dla warstwy instrumentalnej złożonej z laouto (grecki instrument z rodziny lutni) i perkusji.
Mimo oryginalności album nie zachwyca.


Translation by Google Translate:
The latest album by the duo consisting of George Xylouris from Crete and Jim White of Melbourne.
Avant-garde music based on Greek folk.
Long, varied compositions.
Vocal is in addition to the instrumental layer composed of laouto (Greek instrument of the lute family) and drums.
Despite the originality, the album does not impress.

JAGWAR MA – EVERY NOW AND THEN

jagwar-ma-_enat_23-1-640x640

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Psychodelia Dance Eksperymentalna

Najnowszy album zespołu z Sydney.
Połączenie psychodelii, rocka i dance.
Bardzo urozmaicone kompozycje, wewnątrz jednej piosenki nierzadko dochodzi do zmiany gatunków.
Wokale nie wyróżniają się.
Ciekawa warstwa instrumentalna łącząca elektronikę i rockowe instrumenty.
Z pewnością zespół proponuje coś nowego. Niestety często sami gubią się w swojej eklektycznej muzyce.


Translation by Google Translate:
The latest album by the band from Sydney.
The combination of psychedelia, rock and dance.
Very varied compositions. Within a single song often comes to the change of genres.
The vocals do not stand out.
An interesting instrumental layer combining electronics and rock instruments.
Certainly, the band proposes something fresh. Unfortunately, they often get lost in its eclectic music.

DANNY BROWN – ATROCITY EXHIBITION

danny-brown-atrocityexhibition

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Hip-hop Eksperymentalna

Nowy album rapera z Detroit.
Eksperymentalny hip-hop.
Urozmaicone, dziwne, krótkie kompozycje.
Charakterystyczny, szczekliwy rap. Gościnnie wystąpili m.in. Kendrick Lamar i Earl Sweatshirt.
Bardzo urozmaicona, bardzo dobra warstwa instrumentalna.
Kolejny bardzo dobry, oryginalny album rapera.


Translation by Google Translate:
New album by the rapper from Detroit.
Experimental hip-hop.
Varied, strange, short compositions.
The characteristic barking rap. Guest starring, among others, Kendrick Lamar and Earl Sweatshirt.
Very diverse, very good layer instrumental.
Another very good, original album by the rapper.

BON IVER – 22, A MILLION

bon-iver-22_a_million_cover

Ogólna ocena: 45

Gatunek: Indietronica Eksperymentalna

Pięć lat musieli czekać fani zespołu z Wisconsin na nowy album grupy.
Mocno eksperymentalna indietronica. Z folku nie pozostało zbyt wiele śladów.
Urozmaicone, oryginalne kompozycje.
Dobry, choć nieoryginalny wokal.
Bardzo ciekawa, bardzo urozmaicona warstwa instrumentalna.
Bardzo dobry, spójny album.


Translation by Google Translate:
The fans of the band from Wisconsin had to wait five years for a new album.
Highly experimental indietronica. Not a lot of folk left.
Varied, original compositions.
Good, though unoriginal vocals.
Very interesting, very varied instrumental layer.
Very good, consistent album.

 

 

JENNY HVAL – BLOOD BITCH

jenny-hval-blood-bitch

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Eksperymentalna

Nowy album artystki z Oslo.
Eksperymentalna, awangardowa muzyka.
Niestety tym razem Hval zbyt mało czasu poświęciła muzyce. Na pierwszy plan wybijają się “efekty specjalne” – fragmenty konwersacji, sypiący się piasek itp., brakuje spójności.
Artystka urzeka swoim wokalem, ale ten album to niestety przerost formy nad treścią.


Translation by Google Translate:
New album by the artist of Oslo.
Experimental, avant-garde music.
Unfortunately, this time Hval devoted too little time to music. At first plan, it’s the “special effects” – fragments of conversation, pouring sand etc., lacks coherence.
She still captivates with her vocals, but this record is unfortunately triumph of form over substance.