FENECH-SOLER – ZILLA

Fenech Soler-ZILLA-2017-2480x2480

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Electropop Indie pop

Pierwszy album angielskiego zespołu po odejściu dwóch założycieli, w tym Daniela Fenech-Solera.
Muzyka z okolic indie popu i electropopu.
Urozmaicone, przyzwoite kompozycje.
Przyzwoite wokale.
Przyzwoita warstwa instrumentalna.
Szału nie ma, ale jest to porządny electropopowy album.


Translation by Google Translate:
The first album of the English band after the departure of the two founders, including Daniel Fenech-Soler.
Music from the vicinity of indie pop and electropop.
Varied, decent compositions.
Decent vocals.
Decent instrumental layer.
Not much new, but it’s a solid electropop album.

ST. LENOX – TEN HYMNS FROM MY AMERICAN GOTHIC

st-lenox-ten-hymns-from-my-american-gothic

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Indie pop

Najnowszy album projektu dowodzonego przez Andrew Choi.
Art pop.
Wokal o irytującej barwie.
Nietypowa, ale nieprzekonująca warstwa instrumentalna.
Ten album to przede wszystkim gawędziarstwo, muzycznie niestety kiepsko.


Translation by Google Translate:
The latest album of the project led by Andrew Choi.
Art pop.
Vocal of annoying color.
Unusual, but unconvincing instrumental layer.
This album is primarily a storytelling, musically unfortunately it is weak.

REGINA SPEKTOR -REMEMBER US TO LIFE

regina-spektor-rememberustolife

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie pop

Po czterech latach urodzona w Moskwie artystka powróciła z nowym albumem.
Alternatywne podejście do muzyki popowej.
Bardzo urozmaicone kompozycje.
Dobry wokal, dobre instrumenty, dobry album.


Translation by Google Translate:
After four years, the artis who was born in Moscow returned with a new album.
An alternative approach to pop music.
Very varied compositions.
Good vocals, good instruments, a good album.

TEGAN AND SARA – LOVE YOU TO DEATH

Tegan_and_Sara_-_Love_You_to_Death.png

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Synthpop Indie pop

Nowy album kanadyjskiego duetu.
Połączenie indie popu i synthpopu.
Mało urozmaicone, przeciętne, rytmiczne, nieco prostackie kompozycje.
Porządny wokal.
Kiepska, przestarzała warstwa instrumentalna.
Na pewno jest to album lepszy niż “Heartthrob”, ale nadal nie jest to nic dobrego.


Translation by Google Translate:
The new album by the Canadian duo.
The combination of indie pop and synthpop.
Little varied, average, rhythmic, somewhat simplistic compositions.
Decent vocals.
Poor, outdated layer instrumental.
It is certainly better than “Heartthrob,” but still it is no good.

MIIKE SNOW – iii

Iii_-_Miike_Snow_(Front_Cover)

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie pop

Nowy album szwedzkiego zespołu.
Indie pop.
Mało urozmaicone, przeciętne kompozycje.
Wokal i instrumenty nie wyróżniają się.
Gościnnie wystąpiła Charlie XCX.
Przeciętny album bez wpadek.


Translation by Google Translate:
The new album by the Swedish band.
Indie pop.
Little varied, average compositions.
Vocals and instruments do not stand out.
Guest-starring Charlie XCX.
The average album without mishaps.

JACK GARRATT – PHASE

jack garatt phase

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie pop R&B

Debiut angielskiego multiinstrumentalisty.
Połączenie coraz popularniejszego PBR&B i indie popu.
Nieoryginalny, przyzwoity wokal.
Dobra, nieszablonowa elektronika.
Najciekawszy debiut bieżącego roku, zabrakło spójności.


Translation by Google Translate:
Debut of the English multi-instrumentalist.
The combination of the increasingly popular PBR&B and indie pop.
Unoriginal, decent vocals.
Good, unconventional electronics.
The most interesting debut this year, but lacking cohesion.

DAUGHTER – NOT TO DISAPPEAR

Daughter-not-to-disappear

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Indie pop

Nowy album zespołu z Londynu.
Indie pop.
Mało urozmaicony początek, w końcówce więcej ciekawych kompozycji i urozmaicenia.
Przeciętny, nieoryginalny wokal.
Przyzwoita warstwa instrumentalna.
Przeciętny album, zespół po prostu nie wyróżnia się.


Translation by Google Translate:
The new album from the band from London.
Indie pop.
Weak beginning, in the end more interesting compositions and variety.
Average, unoriginal vocals.
Decent instrumental layer.
The average album, the band simply does not stand out.