PETER DOHERTY – HAMBURG DEMONSTRATIONS

peter-doherty-hamburg-demonstrations

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Indie rock

Przerwa między solowymi albumami wokalisty The Libertines trwała 8 lat.
Spokojne, stonowane kompozycje utrzymane w nieco rockowym, oldskulowym klimacie.
Nieoryginalny, przyzwoity, choć nieco zbyt monotonny wokal, który wybija się na pierwszy plan.
Warstwa instrumentalna nie wyróżnia się.
Przeciętny album.


Translation by Google Translate:
The break between solo albums of the lead singer of The Libertines lasted 8 years.
Quiet, subdued compositions kept in a little rock, old-school atmosphere.
Unoriginal, decent, although a bit too monotonous vocals, which clearly are in the foreground.
Instrumental layer does not stand out.
Average album.

TWO DOOR CINEMA CLUB – GAMESHOW

two-door-cinema-club-gameshow_album_art

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie rock

Po czterech latach irlandzki zespół powraca z nowym albumem.
Indie rock.
Niebyt oryginalne, chwytliwe, taneczne kompozycje.
Przeciętny wokal pozbawiony emocji.
Porządne instrumenty.
Porządny album, ktory nie przynosi niestety nic nowego.


Translation by Google Translate:
After four years, the Irish band is back with a new album.
Indie rock.
Not original, catchy, dance compositions.
Average, emotionless vocals .
Decent instruments.
A decent album, which unfortunately does not bring anything new.

JOYCE MANOR – CODY

joyce-manor-cody

Ogólna ocena: 45

Gatunek: Punk Indie rock

Najnowszy album kalifornijskiego zespołu.
Punk rock.
Dobre, krótkie kompozycje – smutne, a może nostalgiczne?
Dobry wokal i instrumenty.
Zaskakująco dobry, czarujący album.


Translation by Google Translate:
The latest album by the Californian band.
Punk rock.
Good, short compositions – a bit sad, perhaps nostalgic?
Good vocals and instruments.
Surprisingly good, charming album.

PIXIES – HEAD CARRIER

pixies-head_carrier_

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Indie rock

Obawy o krótkotrwałość powrotu legendy indie okazały się bezpodstawne, czego najlepszym dowodem jest wydany właśnie album.
Indie rock.
Sporo głośnych, bardzo rockowych utworów, ale są też lżejsze.
Przeciętne wokale.
Przyzwoite instrumenty.
Przyzwoity album, zdecydowanie za mało jak na Pixies.


Translation by Google Translate:
Concerns about the brevity of the return of indie legends turned out to be unfounded, the best proof is the just released album.
Indie rock.
A lot of loud, very rock tracks, but there are also lighter ones.
Average vocals.
Decent instruments.
Decent album, decent is far too little for Pixies.

WARPAINT – HEADS UP

warpaint-heads_up_-_

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie rock Dream pop

Najnowszy album zespołu z LA.
Tym razem więcej indie rocka, mniej dream popu.
Zespół pozwolił sobie na więcej swobody – kompozycje są urozmaicone, a jednocześnie nie zagubiony został charakterystyczny klimat.
Charakterystyczne wokale.
Dobre instrumenty, znakomity bas.
Pod koniec albumu zabrakło pomysłów, ale nadal jest to dobre wydawnictwo.


Translation by Google Translate:
The latest album by then band from LA.
This time, more indie rock and less dream pop.
The band decided on more freedom – the compositions are varied, yet the distinctive atmosphere was not lost.
Distinctive vocals.
Good instruments, excellent bass.
At the end of the album they run out of ideas, but it is still a good record.

OF MONTREAL – INNOCENCE REACHES

of montreal innocence reaches

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie rock Indietronica

Nowy album amerykańskiego zespołu.
Trochę indie rock, trochę psychodelia.
Chaotyczne, dziwaczne, bardzo urozmaicone kompozycje.
Porządny wokal, dobre, urozmaicone instrumenty.
Ciężko doszukać się elementów spajających ten album poza wszechogarniającą dziwacznością. Oryginalność i odwaga zasługują na docenienie.


Translation by Google Translate:
The new album by the American band.
A little indie rock, a little psychedelic.
Chaotic, bizarre, queer, very varied compositions.
Decent vocals, good, varied instruments.
It’s hard to discern elements uniting the album outside the all-encompassing weirdness. Originality and courage deserve appreciation.

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD – NONAGON INFINITY

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - NONAGON INFINITY

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Indie rock Punk

Zaledwie pół roku po dobrym “Paper Mache Dream Baloon” zespół z Melbourne wraca z nowym albumem.
Indie rock, zaczyna się od szybkiego punkowego tempa, na koniec kilka potężnych kompozycji. Całość pobrzmiewa nieco Frankiem Zappą.
Zarówno warstwa instrumentalna jak i wokal chowają się za przesterem.
Dobry, treściwy album.


Translation by Google Translate:
Just half a year after a good “Paper Mache Dream baloon” a band from Melbourne returns with a new album.
Indie rock, the record begins with the fast punk pace, at the end a few powerful composition. The whole echoes some Frank Zappa.
Both layer of instrumental and vocal hide behind overdrive.
Good, concise album.