THUNDERCAT – DRUNK

Thundercat Drunk

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Jazz

Najnowszy album muzyka z LA.
Jazz
Zaczyna się od odważnych fusionowych momentów, później niestety robi się monotonnie.
Mało urozmaicony, nie wyróżniający się wokal.
Nie ma wątpliwości, że Thundercat znakomicie opanował instrumenty, ale niestety brakuje zaskoczenia.
Za produkcję odpowiedzialny był Flying Lotus, a gościnnie wystąpili m.in. Kendrick Lamar, Wiz Khalifa i Pharrell Williams.
Dziwny przypadek – uzdolniony artysta, album bardzo dobrze zagrany, ale nudny i nie wnoszący nic do muzyki.


Translation by Google Translate:
The latest album of the musician from LA.
Jazz
It begins with the brave fusion moments, but later, unfortunately, it gets monotonous.
Little varied, not distinctive vocals.
There is no doubt that the Thundercat perfectly mastered the instruments, but unfortunately there is lack of surprise.
Flying Lotus was responsible for the production, and guest starring, among others, Kendrick Lamar, Wiz Khalifa and Pharrell Williams.
A strange case – talented artist, album which was very well played, but boring and does not contributing anything to the music.

MAC MILLER – THE DIVINE FEMININE

mac_miller_-_the_divine_feminine

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Hip-hop Jazz Soul

Najnowszy album rapera z Pittsburgha.
Hip-hop z domieszką jazz i soul.
Urozmaicone, lekkie, przyzwoite kompozycje.
Dobry, charakterystyczny, urokliwy rap.
Na pierwszy rzut oka niebanalna, a w rzeczywistości kiepska warstwa instrumentalna. Niewielu potrafi dobrze połączyć jazz i hip-hop, Miller na pewno nie jest jednym z nich.
Gościnnie wystąpili m.in. Kendrick Lamar, Ariana Grande, czy Anderson Paak.
Brak wyczucia w warstwie instrumentalnej zadecydował o niepowodzeniu eksperymentu, którym jest ten album. Na plus 15 minut mniej muzyki w porównianiu do “GO:OD AM”.


Translation by Google Translate:
The latest album by rapper from Pittsburgh.
Hip-hop mixed with jazz and soul.
A varied, light, decent compositions.
Good, characteristic, charming rap.
At first glance remarkable, in fact, poor instrumental layer. Few could well combine jazz and hip-hop, Miller is definitely not one of them.
Guest starring, among others, Kendrick Lamar, Ariana Grande, or Anderson Paak.
Lack of feeling in instrumental decided the failure of the experiment, which is this album. 5 minutes of music less in comparison to “GO: OD AM” is a plus.

ESPERANZA SPALDING – EMILY’S D+EVOLUTION

ESPERANZA spalding emily's devolution

Ogólna ocena:4

Gatunek: Art rock Jazz

Piąty album amerykańskiej artystki.
Muzyka czerpiąca z wielu gatunków: od rocka, poprzez funk do jazzu.
Dobre kompozycje, brakuje zaskoczenia.
Wysoki, nieoryginalny wokal.
Dobre instrumenty, bardzo dobry bas.
Dobry album, choć zachwyt krytyków przesadzony.


Translation by Google Translate:
The fifth album by the American artist.
Music drawing on the many genres, from rock through funk to jazz.
Good compositions, however lacking surprise.
Tall, unoriginal vocals.
Good instruments, very good bass.
A good album, though critics’ delight is exaggerated.

KENDRICK LAMAR – UNTITLED UNMASTERED

Kendrick_Lamar_-_Untitled_Unmastered_(Artwork)

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Hip-hop Jazz

Rok po genialnym “To Pimp A Butterfly” amerykański raper wydał kolejny album złożony z utworów niewykorzystanych na zeszłorocznym albumie.
Hip-hop, ale jeszcze więcej eksperymentów, jeszcze więcej jazzu.
Urozmaicone, oryginalne, niedokończone kompozycje.
Lamar zachwyca swobodnym, płynnym rapem.
Bardzo dobra, klimatyczna warstwa instrumentalna.
Brakuje spójności, z pewnością nie jest to wielke wydawnictwo, ale jako składanka niewydanych kompozycji spełnia swoją rolę – pokazuje jak wielki potencjał tkwi w artyście.


Translation by Google Translate:
One year after the brilliant “To Pimp A Butterfly” American rapper released another album composed of songs not used at last year’s album.
Hip-hop, but even more experiments, even more jazz.
Varied, original, unfinished compositions.
Lamar impresses with free, smooth rap.
Very good layer instrumental.
There is a lack of cohesion, certainly it is not a great record, but as a compilation of unreleased composition fulfills its role – shows how much potential lies in the artist.

DAVID BOWIE – BLACKSTAR

David Bowie Blackstar_album_cover

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Eksperymentalna Jazz

Jeden z pierwszych albumów tego roku i jednocześnie muzyczne pożegnanie zmarłej ikony.
Eksperymentalna muzyka oparta na jazzie.
Bardzo urozmaicone, rozbudowane, oryginalne kompozycje.
Niezapomniany wokal.
Bardzo dobre instrumenty (zwłaszcza znakomity bas i szlachetny saksofon), bardzo dobra produkcja.
Ten bardzo dobry, eklektyczny album pokazuje, że świat stracił nie tylko ikonę i żywą inspirację, ale także artystę w dobrej twórczej formie.


Translation by Google Translate:
One of the first albums of the year and at the same time music farewell by the deceased icon.
Experimental music based on jazz.
Very varied, complex, original compositions.
Memorable vocals.
Very good instruments (especially excellent bass and noble saxophone), very good production.
This very good, eclectic album shows that the world has lost not only an icon and a true inspiration, but also an artist in good creative shape.

KENDRICK LAMAR – TO PIMP A BUTTERFLY

Kendrick_Lamar_-_To_Pimp_a_Butterfly

Ogólna ocena: 5,5

Gatunek: Hip-hop Jazz

Nowy album kalifornijskiego rapera, którego wydany przed trzema laty debiut wywołał zachwyt krytyków.
Hip-hop oparty na muzyce jazz i R&B.
Znakomite, urozmaicone, oryginalne, dopracowane kompozycje.
Bardzo dobry rap, znakomite wykorzystanie gościnnych artystów (m.in. Thundercat, Bilal, Snoop Dogg).
Wyśmienita warstwa instrumentalna. Maestria instrumentów zachwyca.
Produkcja na najwyższym poziomie.
Teksty pokazują, iż dyskryminacja rasowa w Stanach Zjednoczonych nie jest wyczerpanym tematem.
Debiutancki “good kid, m.A.A.d city” pokazywał Kendricka obiecującego rapera, na “To Pimp a Butterfly” słyszymy Kendricka genialnego kompozytora i wybitnego artystę. Jest to album objawienie i manifest jednocześnie, zdecydowanie najlepsze wydawnictwo do tej pory w tym roku i najlepszy hip-hopowy album od lat.


Translation by Google Translate:
New album of Californian rapper, whose debut, released three years ago, caused admiration of critics.
Hip-hop music based on jazz and R&B.
Splendid, varied, original, refined compositions.
Very good rap, excellent use of guest artists (including Thundercat, Bilal, Snoop Dogg).
Exquisite instrumental layer. Mastery of instruments delights.
Production at the highest level.
The texts show that racial discrimination in the United States is not a closed topic.
The debut “good kid, MAAD city” showed Kendrick – promising rapper, on “The Pimp and the Butterfly” you hear Kendrick – the genius composer and an outstanding artist. This album is a disclosure and a manifesto at the same time, by far the best release so far this year and the best hip-hop album in years.

BADBADNOTGOOD & GHOSTFACE KILLAH – SOUR SOUL

BADBADNOTGOOD_&_Ghostface_Killah_-_'Sour_Soul'_official_album_artwork

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Hip-hop Jazz

Zapis współpracy kanadyjskiego zespołu i członka Wu-Tang Clan.
Mało urozmaicone kompozycje.
W warstwie instrumentalnej jazz.
Przeciętny rap.
Gościnnie wystąpili m.in. Danny Brown i Doom.
Połączenie jazzu i hip-hopu jest pomysłem przynoszącym często dobre rezultaty. Pomysłem, który jednak jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu. Tym razem zabrakło celu.


Translation by Google Translate:
Record of cooperation the Canadian instrumental band and Wu-Tang Clan member.
Little varied compositions.
Jazz in the instrumental layer.
The average rap.
Guest starring, among others, Danny Brown and Doom.
The combination of jazz and hip-hop is often a good idea that brings good results. The idea, which, however, is only a means to achieve a goal. This time there is no goal.