JAPANDROIDS – NEAR TO THE WILD HEART OF LIFE

japandroids-near-to-the-wild-heart-of-life

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Lo-fi Alternatywny rock

Po pięciu latach przerwy kanadyjski duet powraca z nowym albumem.
Nadal lo-fi, ale tym razem więcej alternatywnego rocka.
Przeciętne, niezbyt oryginalne kompozycje.
Przyzwoity wokal.
Przeciętne instrumenty.
Przeciętny, rozczarowujący album.


Translation by Google Translate:
After five year long break Canadian duo is back with a new album.
Still lo-fi, but this time more alternative rock.
Average, not very original compositions.
Decent vocals.
Average instruments.
Average, disappointing album.

TY SEGALL – TY SEGALL

ty-segall-album2017

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Lo-fi

Rok po znakomitym “Emotional Mugger” amerykański artysta wydał nowy album, nazwany, podobnie jak debiut, swoim imieniem.
Garażowy rock.
Przyzwoity wokal.
Dobre instrumenty.
Segall postanowił zaryzykować nagrywanie live. Efektem jest dobry album, ale jednak słabszy niż poprzednie.


Translation by Google Translate:
A year after the excellent “Emotional Mugger” American artist released a new album, called, like the debut, with his name.
Garage rock.
Decent vocals.
Good instruments.
Segall decided to take a risk and to record live. The result is a good album, but weaker than couple of the previous ones.

CLOUD NOTHINGS – LIFE WITHOUT SOUND

cloud-nothings-lifewithoutsound

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Punk Lo-fi

Nowy album zespołu z Ohio.
Głośny punk rock.
Mało urozmaicone, niebanalne kompozycje.
Charakterystyczny wokal.
Instrumenty tym razem nie wyróżniają się.
Z albumu na album zespół jest coraz słabszy, brakuje zaskoczenia.


Translation by Google Translate:
The new album by the band from Ohio.
Loud punk rock.
Little varied, original compositions.
Distinctive vocals.
Instruments this time did not stand out.
With every next album the band is getting weaker, there is no surprise.

THEE OH SEES – A WEIRD EXITS

THEE oh  sees-a-weird-exits-1200px_800

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Progresywna Psychodelia Lo-fi

Najnowszy album zespołu z LA. Poza przeprowadzką z San Francisco do Los Angeles, John Dwyer drastycznie zmienił skład zespołu usuwając klawisze i wprowadzając drugą perkusję.
Trochę psychodelii, trochę progresywnie, trochę jam. Rezultatem są bardzo urozmaicone kompozycje i zmieniający się co chwila klimat.
Dobre instrumenty, porządne wokale.
Dobry, choć niespójny album.


Translation by Google Translate:
The latest album by the band from LA. In addition to moving from San Francisco to Los Angeles, John Dwyer drastically changed the composition of the band by removing the keys and introducing second drums.
A little psychedelic, a little progressive, a little jam. It results in very varied compositions and atmosphere changing every moment.
Good instruments, decent vocals.
Good, but inconsistent album.

PUP – THE DREAM IS OVER

pup the dream is over

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Lo-fi Punk Noise rock

Nowy album kanadyjskiego zespołu.
Punk, noise rock, lo-fi.
Chaotyczne, mocne kompozycje.
Dobry, rozwrzeszczany wokal.
Dobre instrumenty.
Początek albumu bardzo dobry, potem niestety zabrakło pomysłów. Dobre wydawnictwo, ale poniżej oczekiwań.


Translation by Google Translate:
The new album of the Canadian team.
Punk, noise rock, lo-fi.
Chaotic, strong compositions.
Good, screaming vocals.
Good instruments.
The beginning of the album is very good, then unfortunately they run out of ideas. Good release, but below expectations.

PARQUET COURTS – HUMAN PERFORMANCE

parquet courts Human_Performance_(Front_Cover).png

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Post-punk Lo-fi Indie rock

Piąty album w karierze zespołu z NY.
Muzyka na pograniczu post-punka i indie rocka.
Dobre, urozmaicone kompozycje utrzymane w konwencji lo-fi.
Dobre instrumenty, dobrze dopasowany wokal.
Kolejny dobry album zespołu, ale tym razem trochę mało przebłysków geniuszu.


Translation by Google Translate:
The fifth album in the career of the band from NY.
Music on the border between post-punk and indie rock.
Good, varied compositions kept in the convention of lo-fi.
Good instruments, well-fitting vocals.
Another good album, but this time some not many flashes of genius.

TY SEGALL – EMOTIONAL MUGGER

Ty_Segall's_Emotional_Mugger

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Lo-fi Rock

2015 r. był pierwszym rokiem w karierze kalifornijskiego artysty, w którym nie wydał on solowego albumu. Długo jednak nie musieliśmy czekać.
Lo-fi.
Zaczyna się znakomicie, Segall po raz kolejny zachwyca zdolnością improwizacji i wyobraźnią muzyczną (niesamowite “Squealer” i “The Magazine”). Potem niestety nieco brakuje urozmaicenia.
Charakterystyczny, dobry wokal.
Wybitne, innowatorskie instrumenty.
Bardzo dobry album. Artysta w ciągłym rozwoju.


Translation by Google Translate:
2015 was the first year in the Californian artist’s career, in which he has not released a solo album. However, we did not have to wait long.
Lo-fi.
It starts very well, Segall once again impresses with his ability to improvisation and musical imagination (awesome “Squealer” and “The Magazine”). Then, unfortunately, a bit of lacking variety.
Distinctive, good vocals.
Outstanding, innovative instruments.
Very good album. The artist in constant development.