SLEIGH BELLS – JESSICA RABBIT

sleigh-bells-jessica-rabbit_album_cover

Ogólna ocena: 25

Gatunek: Noise pop Noise rock

Najnowszy album duetu z Brooklynu, pierwszy we własnym wydawnictwie.
Noise pop, tym razem także noise rock, a nawet echa industrialu.
Chaotyczne, jaskrawe, nieprzemyślane kompozycje.
Przeciętny, krzykliwy wokal.
Ostra, męcząca warstwa instrumentalna pozbawiona wyczucia.
Kolejne albumy zespołu wykazywały negatywną tendencję. “Jessica Rabbit” jest upadnięciem tak nisko, że ciężko już niżej.


Translation by Google Translate:
The latest album by the duo from Brooklyn, first in their own label.
Noise pop, this time also noise rock, and even echoes of industrial.
Chaotic, bright, reckless compositions.
Average, flashy vocals.
Hard, tiring instrumental layer, lacking feeling.
Subsequent albums showed negative trend. “Jessica Rabbit” is falling to so low that it will be hard to get lower.

PUP – THE DREAM IS OVER

pup the dream is over

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Lo-fi Punk Noise rock

Nowy album kanadyjskiego zespołu.
Punk, noise rock, lo-fi.
Chaotyczne, mocne kompozycje.
Dobry, rozwrzeszczany wokal.
Dobre instrumenty.
Początek albumu bardzo dobry, potem niestety zabrakło pomysłów. Dobre wydawnictwo, ale poniżej oczekiwań.


Translation by Google Translate:
The new album of the Canadian team.
Punk, noise rock, lo-fi.
Chaotic, strong compositions.
Good, screaming vocals.
Good instruments.
The beginning of the album is very good, then unfortunately they run out of ideas. Good release, but below expectations.

WEATHERBOX – FLIES IN ALL DIRECTIONS

weatherbox__64724_zoom

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Noise rock Lo-fi Punk Indie rock

Najnowszy album zespołu z San Diego.
Bardzo urozmaicona muzyka, niejednokrotnie w jednym utworze Brian Warren łączy wiele gatunków: punk rock, indie rock czy noise rock.
Uwagę zwracają nieszablonowe pomysły w warstwie instrumentalnej.
Niespecjalny wokal, który momentami irytuje, ale mimo wszystko jest osobliwym atutem.
Siłą albumu jest zaskoczenie, niestety zabrakło spójności oraz często efekt eksperymentów nie zachwyca.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from San Diego.
A very varied music, Brian Warren often combines many genres in one song: punk rock, indie rock and noise rock.
Noteworthy unconventional ideas in the instrumental layer.
Not special vocals, which sometimes irritates, but still is a peculiar advantage.
The strength of the album is a surprise, but lacked consistency and often results of experiments do not impress.

PUP – PUP

140226-pup-album-cover

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Lo-fi Punk Noise rock

Debiutancki album zespołu z Toronto.
Niepokorny, ostry rock w klimatach lo-fi.
Ciekawe, urozmaicone, oryginalne kompozycje.
Dobre ścieżki wokalne, zręczne użycie chórków.
Przyzwoite instrumenty.
Siłą albumu są świeże, dobre kompozycje. Ciekawe rozwiązania przykrywają niedociągnięcia.
Muzycy poruszyli wiele wątków, na albumie znalazły się brudny noise rock, beztroski punk rock, ale także rozbudowane kompozycje. Ciekawe, które wątki zostaną kontynuowane w przyszłości. PUP wzmacnia już dotąd silną scenę kanadyjskiego lo-fi.


Translation by Google Translate:
The debut album of the band from Toronto.
Defiant, sharp rock in lo-fi climates.
Interesting, varied and original compositions.
Good vocal tracks, clever use of backing vocals.
Decent instruments.
The strength of the album is based on fresh, good compositions. Interesting solutions cover the shortcomings.
Musicians touched on many topics, on the album there are dirty noise rock, carefree punk rock, but also complex compositions. I wonder which topics will be continued in the future. PUP strengthens the already strong Canadian lo-fi scene.

BO NINGEN – III

BoNingenIII

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Noise rock Psychodelia Indie rock

Nowy album japońskiego zespołu.
Bezkompromisowy, ostry noise rock, trochę psychodelii.
Oryginalne, urozmaicone kompozycje.
Bardzo dobre instrumenty (znakomita perkusja).
Charakterystyczny, przenikliwy wokal.
Dojrzałość, wyczucie wyczuwalne są od pierwszej do ostatniej minuty. Brakuje utworów znakomitych, ale wielość bardzo dobrych rozwiązań sprawia, iż album można nazwać ponadprzeciętnym.


Translation by Google Translate:
New album of the Japanese band.
Uncompromising, sharp noise rock, a little psychedelic.
Original, varied compositions.
Very good instruments (excellent drums).
The distinctive, penetrating vocals.
Maturity and sense of music from the first to the last minute. Missing excellent tracks, but the multiplicity of very good solutions makes the album much more than average.

HELMS ALEE – SLEEPWALKING SAILORS

helms_alee___sleepwalking_sailors__album_cover_by_aaronjohngregory-d6vsaz7

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Sludge Hardcore Noise rock

Najnowszy album zespołu z Seattle.
Muzyka łącząca elementy sludge, hardcore i noise rocka.
Oryginalne kompozycje.
Dobre instrumenty (świetna perkusja), porządne wokale.
Całość nieco przytłacza pesymistycznym nastrojem, co nie zmienia faktu, że album jest dobry.


Translation by Google Translate:
The latest album from band from Seattle.
Music combining elements of sludge, hardcore and noise rock.
Original compositions.
Good instruments (great drums), decent vocals.
The whole bit overwhelming with pessimistic mood, which does not change the fact that the album is good.

POLVO – SIBERIA

polvo-siberia

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Noise rock Eksperymentalna Rock

Najnowszy album amerykańskiego zespołu.
Muzyka eksperymentalna poruszająca się wokół noise rocka.
Urozmaicone kompozycje z połamaną rytmiką.
Ciekawe, urozmaicone instrumenty.
Brzmiący w tle, wyblakły, ale momentami bardzo dobrze wpisujący się wokal.
Nierówny album. Zdarzają się znakomite utwory (“The Water Wheel”), ale momentami nic nie da się zrozumieć (“Total Immersion”) albo utwory trącą banałem (“Some Songs”). Generalnie odbiór pozytywny, genialne zagrywki przykrywają słabości.


Translation by Google Translate:
The latest album from the American band.
Experimental music moving around noise rock.
The varied compositions of complicated rhythm.
Interesting, varied instruments.
Vocals sounding in the background, faded, but sometimes very well fitting.
Uneven album. There are great songs (“The Water Wheel”), but sometimes nothing can be understood (“Total Immersion”) or songs smack of cliché (“Some Songs”). Generally positive reception, brilliant maneuverings cover the weaknesses.