AMY MACDONALD – UNDER STARS

Amy MacdonaldUnder_Stars

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop rock Folk

Po pięciu latach przerwy szkocka piosenkarka wydała nowy album.
Pop rock i folk.
Charakterystyczny, niezbyt oryginalny wokal.
Przeciętne instrumenty.
Taki sobie album.


Translation by Google Translate:
After a five year break Scottish singer released a new album.
Pop rock and folk.
Characteristic, not very original vocals.
Average instruments.
So-so album.

KAISER CHIEFS – STAY TOGETHER

kaiser-chiefs-_stay_together

Ogólna ocena: 25

Gatunek: Pop rock

Najnowszy album zespołu z Leeds.
Pop rock.
Nieoryginalne, kiepskie kompozycje, zespół skręca stylistycznie w stronę Coldplay.
Przeciętny wokal i instrumenty.
Kolejny słaby album zespołu.


Translation by Google Translate:
The latest album by the band from Leeds.
Pop rock.
Aftermarket, poor compositions, the band turns stylistically towards Coldplay.
The average vocals and instruments.
Another weak album by the band.

SET IT OFF – UPSIDE DOWN

set-it-off-upsidedown-cover_1500x1500

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Pop rock

Pierwszy album zespołu z Florydy po odejście w atmosferze seksualnego skandalu basisty, Austina Kerra.
Muzycy punk rock zamienili na pop rock z naciskiem na pop.
Nierówne kompozycje – momentami bardzo ciekawe wykorzystanie nowoczesnych popowych środków, ale zdarzają się też rzewne, puste piosenki.
Przyzwoite, choć nieoryginalne wokale i instrumenty.
“Duality” było bardzo dobrym albumem, niestety “Upside Down” jest co najwyżej przyzwoitym albumem.


Translation by Google Translate:
The first after departure in an atmosphere of sexual scandal of the bassist, Austin Kerr, album of the band from Florida .
Musicians replaced punk rock with pop rock with an emphasis on pop.
Uneven compositions – sometimes very interesting use of modern pop means, but there are also wistful, empty song.
Decent, though unoriginal vocals and instruments.
“Duality” was a very good album, unfortunately, “Upside Down” is at best a decent album.

BRING ME THE HORIZON – THAT’S THE SPIRIT

Bring_Me_The_Horizon_-_That's_The_Spirit

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Alternatywny rock
Pop rock Metal

Piąty album w karierze brytyjskiego zespołu.
Połączenie pop rocka, alternatywnego rocka i alternatywnego metalu.
Na początku kilka bardzo dobrych utworów, potem niestety coraz mniej urozmaicenia i oryginalności.
Dobry, silny, nieoryginalny wokal.
Dobrze spisały się instrumenty, dopracowana produkcja.
Dobry album.


Translation by Google Translate:
The fifth album in the career of the British band.
The combination of pop rock, alternative rock and alternative metal.
At the beginning some very good songs, then, unfortunately, less and less variety and originality.
Good, strong, aftermarket vocals.
Instruments did very well, refined production.
A good album.

R5 – SOMETIME LAST NIGHT

R5_-_Sometime_Last_Night

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop rock

Najnowszy album zespołu z LA, który swoje pierwsze światowe tour rozpoczął przed dwoma laty w Warszawie.
Pop rock.
Krótkie, proste, przyzwoite, energetyczne kompozycje.
Nieoryginalny, dobry wokal.
Porządne instrumenty.
Porządny pop rock, zero nowatorstwa, ale słucha się tego bezboleśnie.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from LA, which started their first world tour two years ago in Warsaw.
Pop rock.
Short, simple, decent, energetic compositions.
Unoriginal, good vocals.
Decent instruments.
A decent pop rock, no innovation, but you listen to this painlessly.

PVRIS – WHITE NOISE

pvris White_Noise_Album_Art

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop rock

Debiut amerykańskiego zespołu.
Pop rock, słychać echa hardcore i dubstep, echa prostackie.
Mało urozmaicone, dzięki nietypowemu połączeniu oryginalne kompozycje.
Największą wadą zespołu jest słaby wokal. Wokalistka nie posiada ani silnego ani oryginalnego ani urozmaiconego głosu.
Instrumenty nie wyróżniają się.
Atutem albumu jest nowe brzmienie wynikające z wspomnianego połączenia, niestety poza tym jest to przeciętny album i niezbyt obiecujący debiut.


Translation by Google Translate:
The debut of the American band.
Pop rock, you can hear echoes of hardcore and dubstep, vulgar echoes.
Little varied, thanks to untypical combination original compositions.
The biggest disadvantage of the band is weak vocals. The singer has neither strong nor varied nor original voice.
Instruments do not stand out.
The advantage of the album is new sound, the result of mentioned connection, but beyond that it is a mediocre album and not very promising debut.

ECHOSMITH – TALKING DREAMS

Echosmith_Talking_Dreams_Cover_Art

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Pop rock Indie rock

Debiut rodzeństwa Sierota z LA.
Połączenie pop rocka i indie rocka.
Nieurozmaicone, nieoryginalne, banalne kompozycje.
Bezbarwny, słaby, skrajnie nudny wokal.
Nijakie instrumenty.
Niestety zespół nie zapronował niczego, słaby album.


Translation by Google Translate:
Debut of the Sierota siblings from LA.
The combination of pop rock and indie rock.
Not varied, unoriginal, banal compositions.
Colorless, weak, extremely boring vocals.
Bland instruments.
Unfortunately, the team did not propose anything, weak album.