SLEAFORD MODS – ENGLISH TAPAS

sleaford mods english_tapas_grande

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Post-punk

Najnowszy album duetu z Nottingham.
Punk.
Dobre kompozycje.
Wokal z wykorzystaniem rapu z charakterystycznym robotniczym angielskim akcentem.
Porządne instrumenty.
Niezły album.


Translation by Google Translate:
The latest album by the duo from Nottingham.
Punk.
Good compositions.
Vocal with the use of rap with a with an East Midlands dialect.
Decent instruments.
Decent album.

THE POP GROUP – HONEYMOON ON MARS

the-pop-group-_honeymoon_on_mars

Ogólna ocena: 45

Gatunek: Post-punk

Drugi po powrocie album zespołu z Bristol.
Post-punk.
Oryginalne, szalone kompozycje, które zgodnie z tytułem przywołują na myśl science fiction.
Dobre instrumenty i wokal.
Zeszłoroczny album “Citizen Zombie” znalazł się na drugim miejscu w rankingu najlepszych albumów 2015 r. “Honeymoon on Mars” jest słabszym wydawnictwem, niemniej jednak nadal dobrym.


Translation by Google Translate:
The second album after come back of the band from Bristol.
Post-punk.
Original, crazy compositions which, in accordance with the title reminiscent of science fiction.
GOood instruments and vocals.
Last year’s album “Citizen Zombie” was on the second place in the ranking of the best albums of 2015. “Honeymoon on Mars” is a worse record, but still good.

PREOCCUPATIONS – PREOCCUPATIONS

preoccupations-_album

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Post-punk Industrial New wave

Po kontrowersjach związanych z nazwą zespołu, muzycy Viet Cong zmienili nazwę na Preoccupations i wydali album o tym samym tytule.
Post-punk tym razem z nutą industrialu.
Rozbudowane, przyzwoite kompozycje. Ciemność, która była atutem debiutu, tutaj jest jakaś teatralna i udawana.
Przyzwoity, choć nieco irytujący wokal.
Bardzo dobra warstwa instrumentalna.
Po bardzo dobrym debiucie, ten album rozczarowuje.


Translation by Google Translate:
After the controversy associated with the name of the band, the musicians of Viet Cong changed their name to Preoccupations and released an album of the same title.
Post-punk with a hint of industrial this time.
Extensive, decent compositions. Darkness, which was an asset of the debut, here is bit theatrical and pretended.
Decent, although a bit annoying vocals.
Very good instrumental layer.
After a very good debut, this album disappoints.

PARQUET COURTS – HUMAN PERFORMANCE

parquet courts Human_Performance_(Front_Cover).png

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Post-punk Lo-fi Indie rock

Piąty album w karierze zespołu z NY.
Muzyka na pograniczu post-punka i indie rocka.
Dobre, urozmaicone kompozycje utrzymane w konwencji lo-fi.
Dobre instrumenty, dobrze dopasowany wokal.
Kolejny dobry album zespołu, ale tym razem trochę mało przebłysków geniuszu.


Translation by Google Translate:
The fifth album in the career of the band from NY.
Music on the border between post-punk and indie rock.
Good, varied compositions kept in the convention of lo-fi.
Good instruments, well-fitting vocals.
Another good album, but this time some not many flashes of genius.

PROTOMARTYR – THE AGENT INTELLECT

Protomartyr The_agent_Intellect

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Post-punk Lo-fi

Najnowszy album zespołu z Detroit.
Post-punk w konwencji lo-fi.
Dobre, urozmaicone kompozycje.
Dobry wokal.
Dobre instrumenty.
Bardzo dobry album, post-punk na wysokim poziomie.


Translation by Google Translate:
The latest album by the band from Detroit.
Post-punk in lo-fi convention.
Good, varied compositions.
Good vocals.
Good instruments.
Very good music, post-punk at a high level.

OUGHT – SUN COMING DOWN

ought sun coming down

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Post-punk
Eksperymentalna Lo-fi

Najnowszy album zespołu z Montrealu.
Przeważa post-punk, w porównaniu do debiutu więcej eksperymentów.
Urozmaicone, oryginalne kompozycje utrzymane w konwecji lo-fi.
Charakterystyczny, nadal rozgorączkowany, choć nieco bardziej wyważony wokal.
Bardzo dobre instrumenty.
Po dobrym, nierównym debiucie zespół nagrał kolejny dobry, nierówny album. Znakomite utwory (“Beautiful Blue Sky”) przeplatają się z niezrozumiałymi improwizacjami. Tym co odróżnia ten album od debiutu jest dojrzałość słyszalna na każdym kroku.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from Montreal.
The prevailing post-punk, compared to debut there are more experiments.
Varied, original compositions kept in the convention of lo-fi.
Characteristic, still feverish, though somewhat more balanced vocals.
Very good instruments.
After a good, uneven debut, the band recorded another good, uneven album. Excellent songs (“Beautiful Blue Sky”) alternate with incomprehensible improvisations. What distinguishes this album from the debut is the maturity which can be heard at every single moment.

PUBLIC IMAGE LTD – WHAT THE WORLD NEEDS NOW…

PIL_What_the_World_Needs_Now.

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Post-punk

Dziesiąty album brytyjskiego zespołu, na którego czele stoi były wokalista Sex Pistols, Johnny Rotten.
Bez zaskoczenia: post-punk.
Przyzwoite, urozmaicone kompozycje.
Charakterystyczny wokal.
Dobre instrumenty, zwłaszcza pyszny, pulsujący bas.
Nie jest to słaby album ale nie daje też wielu powodów do zadowolenia.


Translation by Google Translate:
The tenth album of the British band, leaded by former Sex Pistols singer Johnny Rotten.
Without surprise: post-punk.
Decent, varied compositions.
The distinctive vocals.
Good instruments, especially delicious, pulsating bass.
It is not a bad album, but it does not give too many reasons to be satisfied either.