SAVAGES – ADORE LIFE

SAVAGES--ADORE-LIFE

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Post-rock Indie

Nowy album zespołu z Londynu.
Oryginalne, urozmaicone kompozycje. Muzyki tej nie da się jednoznacznie zaklasyfikować. Artystki czerpią z post-rocka i indie, ale jest to tylko niewielki wycinek tego koncept albumu.
Dobry, czysty wokal.
Dobre instrumenty.
Lepsze i gorsze momenty, ale album jako całość z pewnością wyróżnia się pozytywnie. W głowie pozostanie fraza “Is it human to adore life?”.


Translation by Google Translate:
The new album by the band from London.
Original, varied compositions. This music can not be clearly classified. The artists draw from post-rock and indie, but this is only a small part of this concept album.
Good, clean vocals.
Good instruments.
Better and worse moments, but the album as a whole certainly stands out positively. In your head will remain the phrase “Is it human to adore life?”.

WILCO – STAR WARS

Wilco Star_Wars_

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Rock
Post-rock

Najnowszy album zespołu z Chicago.
Muzyka rockowa, od post-rocka, poprzez południowy rock po space rock.
Urozmaicone, monotonne kompozycje.
Leniwy, cichy wokal.
Instrumenty momentami pozytywnie zaskakują, niemniej jednak potencjał jest bez wątpienia niewykorzystany.
Nudny album, niezła końcówka.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from Chicago.
Rock music, from post-rock, through southern rock to the space rock.
Varied, monotonous compositions.
Lazy, quiet vocals.
Instruments positively suprise at moments, but the potential is undoubtedly untapped.
Boring album, the ending not bad.

PALMA VIOLETS – DANGER IN THE CLUB

palma_violets_danger_in_the_club

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie rock Post-rock

Nowy album londyńskiego zespołu.
Garażowy indie rock.
Urozmaicone, przyzwoite kompozycje, od naiwnych utworów indie rockowych, po bardziej twórcz kompozycje post-rockowe.
Niezły, charakterystyczny wokal. Dobre instrumenty.
“Danger In The Club” jest bardzo przyzwoitym albumem. Niestety zabrakło odrobiny szaleństwa i zaskoczenia.


Translation by Google Translate:
The new album by the London-based band.
Garage indie rock.
A varied, decent compositions, from naive indie rock songs, to the more creative post-rock compositions.
Not bad, distinctive vocals. Good instruments.
“Danger In The Club” is a very decent album. Unfortunately it lacks a bit of craziness and surprise.

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR – ASUNDER, SWEET AND OTHER DISTRESS

Godspeed_You!_Black_Emperor_-_Asunder,_Sweet_and_Other_Distress

Ogólna ocena:4

Gatunek: Post-rock/a> Ambient

Piąty album w karierze zespołu z Montrealu.
Album składa się z czterech utworów. Krążek otwiera poteżna, świetnie skomponowana kompozycja post-rockowa, która uderza ścianą dźwięku. Kolejne dwa utwory pozbawione są perkusji i poruszają się w obrębie gatunku drone. Album zamyka patetyczna post-rockowa kompozycja z rolą przewodnią skrzypiec.
Znakomite instrumenty, chociaż skrzypce irytują rozrzewnieniem i patosem.
Album który łączy nierówność i urozmaicenie ze spójnością. Album dobry.


Translation by Google Translate:
The fifth album in the career of the band from Montreal.
The album consists of four tracks. Record is opened by powerful, perfectly composed post-rock composition striking with the wall of sound. The next two songs are devoid of drums drone tracks. The album is closed by sublime post-rock composition of the guiding role of the violin.
Excellent instruments, although the violin irritate with fondly and pathos.
The album that combines inequality and diversity with cohesion. A good album.

THURSTON MOORE – THE BEST DAY

Thurston_Moore_-_The_Best_Day

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Post-rock Eksperymentalna

Najnowszy solowy album gitarzysty Sonic Youth.
Przeważa instrumentalny eksperymentalizm na bazie post-rocka.
Długie, rozbudowane kompozycje.
Ciepło brzmiące instrumenty na wysokim poziomie.
Album nie zachwyca, eksperyment stał się celem a nie środkiem, ale artyście nie można odmówić klasy. Plus ciekawe brzmienie.


Translation by Google Translate:
The latest solo album by guitarist of Sonic Youth.
The prevailing instrumental experimentalism on the basis of post-rock.
Long, complex compositions.
Warm instruments at a high level.
The album does not impress, the experiment became the target and not the mean, but the one can not deny the artist’s class. Plus interesting sound.

PIXIES – INDIE CINDY

Pixies_indie_cindy

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Rock Alternatywny rock Post-rock

Pierwszy od 23 lat album legendarnego zespołu z Bostonu.
Muzyka rockowa.
Bardzo nierówny album jeśli chodzi o warstwę kompozycyjną. Ciekawe post-rockowe momenty mieszają się z łzawym, kiczowatym alternatywnym rockiem i (ironicznym?) hard rockiem.
Instrumenty i wokal w niezłej formie, porządna produkcja.
Jednym z najczęściej powtarzanych określeń pierwszych albumów Pixies było słowo “inspirujący”. Indie Cindy nie przynosi zespołowi wstydu, nie odpycha, ale na pewno nikogo nie zainspiruje.


Translation by Google Translate:

The first album of the legendary music band from Boston in 23 years.
Rock music.
Very uneven album in terms of compositional layer. Interesting post-rock moments mingle with tearful, kitschy alternative rock and (ironic?) hard rock.
The instruments and vocals in pretty good shape, decent production.
One of the most repeated phrases about first Pixies album was the word “inspiring”. Indie Cindy doesn’t bring shame, not repel, but it certainly does not inspire.

ALCEST – SHELTER

Alcest_-_Shelter

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Shoegaze Dream pop Post-rock

Najnowszy album francuskiego duetu.
Połączenie muzyki shoegaze i dream pop z elementami rockowymi (zwłaszcza brzmienie gitary).
Mało urozmaicone, rozbudowane kompozycje.
Dobre instrumenty, niewyraźny, rozpływający się wokal.
Całości nie można odmówić klimatyczności, ale niestety zabrakło pomysłów, albumowi można zarzucić nijakość.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
French duo’s latest album.
The combination of shoegaze and dream pop with elements of rock (especially the sound of guitars).
Few varied, complex compositions.
Good instruments, fuzzy vocals.
Wholeness is climatic, but unfortunately ran out of ideas, the album can be accused of dullness.