OPETH – SORCERESS

opeth Sorceress_Album_Cover.jpg

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Progresywna Rock

Najnowszy album szwedzkiego zespołu.
Progresywny rock.
Przyzwoite, rozbudowane kompozycje.
Dobry wokal.
Przyzwoite instrumenty.
Solidny album, wyraźnie lepszy od poprzedniego.


Translation by Google Translate:
The latest album of the Swedish band.
Progressive rock.
Decent, complex compositions.
Good vocals.
Decent instruments.
Solid album, clearly better than the previous one.

THEE OH SEES – A WEIRD EXITS

THEE oh  sees-a-weird-exits-1200px_800

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Progresywna Psychodelia Lo-fi

Najnowszy album zespołu z LA. Poza przeprowadzką z San Francisco do Los Angeles, John Dwyer drastycznie zmienił skład zespołu usuwając klawisze i wprowadzając drugą perkusję.
Trochę psychodelii, trochę progresywnie, trochę jam. Rezultatem są bardzo urozmaicone kompozycje i zmieniający się co chwila klimat.
Dobre instrumenty, porządne wokale.
Dobry, choć niespójny album.


Translation by Google Translate:
The latest album by the band from LA. In addition to moving from San Francisco to Los Angeles, John Dwyer drastically changed the composition of the band by removing the keys and introducing second drums.
A little psychedelic, a little progressive, a little jam. It results in very varied compositions and atmosphere changing every moment.
Good instruments, decent vocals.
Good, but inconsistent album.

K-X-P – III, PT. 2

k-x-p-iii-part-2-cd

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Progresywna

Nowy album zespołu z Helsinek.
Muzyka progresywna, w której słychać echa krautrocka.
Rozbudowane, długie, potężne, głównie instrumentalne kompozycje.
Bardzo dobra, urozmaicona warstwa instrumentalna.
Dobrze dopasowany wokal.
Bardzo dobry, dopracowany album, choć momentami zbyt dużo patosu.


Translation by Google Translate:
The new album by the band from Helsinki.
Progressive music, which echoes krautrock.
Powerful, long, mostly instrumental compositions.
Very good, varied instrumental layer.
Well-matched vocals.
Very good album, but sometimes too much pathos.

STEVEN WILSON – HAND. CANNOT. ERASE.

Steven_Wilson_Hand_Cannot_Erase_cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Progresywna

Najnowszy album muzyka z Londynu.
Progresywny rock.
Długie, rozbudowane, fasadowe kompozycje. Niestety umiejętności kompozytorskie zawiodły. Wiele jest tu niedoróbek i niezrozumiałych rozwiązań.
Niezłe instrumenty, wyróżnia się gitara.
Blady wokal.
Przeciętny album. Wilson chciał odświeżyć muzykę progresywną, bez skutku. Zachwyt krytyków całkowicie niezrozumiały.


Translation by Google Translate:
The latest album by the musician from London.
Progressive rock.
Long, complex and pompous compositions. Unfortunately, composing skills have failed. Many lacunae and unuderstandable solutions.
Fair instruments, guitar stands out.
Pale vocals.
The average album. Wilson wanted to refresh the progressive music, with no success. Admiration of critics completely unjustified.

PINK FLOYD – THE ENDLESS RIVER

Pink_Floyd_-_The_Endless_River_(Artwork)

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Progresywna

Piętnasty i według zapewnień ostatni album ikony progresywnej muzyki, nagrany bez Rogera Watersa, za to z udziałem zmarłego przed sześciu laty Richarda Wrighta.
Przestrzenna muzyka progresywna, floydiańskie brzmienie nie do pomylenia.
Urozmaicone kompozycje od kosmicznych podróży po rockowe szaleństwo.
Na pierwszy plan wysuwa się gitara Gilmoura.
Momentami zespół balansuje na granicy kiczu i patosu, ale granicy raczej nie przekracza.
Nikt nie oczekiwał, iż będzie to album dorównujący “The Dark Side of the Moon” czy “The Wall”, niemniej jednak jest pożegnanie godne i chyba w odpowiednim momencie.


Translation by Google Translate:
The fifteenth and according to the band the last album of icons of progressive music, recorded without Roger Waters, but with the participation of the dead six years ago Richard Wright.
Spatial progressive music, Floydian unmistakable sound.
The varied compositions, from space traveling to rock extravaganza.
At the forefront is Gilmour’s guitar.
Sometimes a band teetering on the edge of kitsch and pathos, but rather does not exceed the border.
No one expected that it will be album comparable to “The Dark Side of the Moon” or “The Wall”, nevertheless it is definitely a decent farewell, probably at the right time.

OPETH – PALE COMMUNION

Opeth_Pale_Communion_album_artwork

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Progresywna Rock

Najnowszy album szwedzkiego zespołu.
Progresywny rock.
Niestety zespół gra ugładzoną wersję progresywnego rocka, co jest słyszalne zwłaszcza w obecności nijakiego, wyjącego wokalu. Zabrakło dbałości o dźwięk – produkcja zawiodła.
Dużo lepiej wypadły instrumenty, które momentami zaskakują maestrią.
Kilka dobrych momentów nie ratuje całości, która jest po prostu nudna.


Translation by Google Translate:
The latest album of the Swedish band.
Progressive rock.
Unfortunately, the band plays smooth version of progressive rock, which can be heard especially in the presence of neuter, howling vocals. Ran out of care for the sound – production failed.
Fared much better instruments which sometimes surprising with mastery.
Some good moments does not save a whole, which is just boring.

ANATHEMA – DISTANT SATELLITES

Distan_Satellites

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Progresywna Rock

Dziesiąty album brytyjskiego zespołu.
Progresywne podejście do rocka, trochę elektroniki.
Długie, mało oryginalne kompozycje.
Dobre wokale, instrumenty nie wyróżniają się.
Porządna, ale nie wnosząca nic nowego muzyka. Nie ma się czym zachwycać.


Translation by Google Translate:
British band’s tenth album.
Progressive approach to rock, a little bit of electronics.
Long, little original compositions.
Good vocals, instruments do not stand out.
Decent, but not requesting anything new music. There is nothing to rave about.