KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD – FLYING MICROTONAL BANANA

king gizzard Flying_Microtonal_Banana

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Psychodelia

Nowy album australijskiego zespołu.
Psychodeliczny rock.
Mało urozmaicone, niezbyt ciekawe kompozycje.
Przeciętny wokal, instrumenty nie wyróżniają się.
Po dwóch dobrych albumach zespół wydał album nudny.


Translation by Google Translate:
New album of the Australian band.
Psychedelic rock.
Little varied, not very interesting compositions.
Average vocals, instruments are not outstanding.
After two good albums the band released a boring album.

BOWNIK – BOWNIK

bownik-bownik

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Psychodelia

Debiutancki album warszawskiego projektu.
Psychodeliczne disco.
Dobre, oryginalne kompozycje.
Dobry wokal.
Bardzo szerokie instrumentarium. Zachwyca umiejętne wykorzystanie detali, irytuje skąpa rytmika.
Zespół imponuje nienachalnością, zarówno jeśli chodzi o liczbę utworów jak i muzykę, w której nie brakuje delikatności. Udany debiut.


Translation by Google Translate:
The debut album of the Warsaw-based project.
Psychedelic disco.
Good, original compositions.
Good vocals.
Very wide range of instruments. The band impresses with its skilful use of details, irritates with narrow range of rhythm.
The band impresses with its unpushiness, both in terms of number of songs and music, which does not lack delicacy and softness. Successful debut.

JAGWAR MA – EVERY NOW AND THEN

jagwar-ma-_enat_23-1-640x640

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Psychodelia Dance Eksperymentalna

Najnowszy album zespołu z Sydney.
Połączenie psychodelii, rocka i dance.
Bardzo urozmaicone kompozycje, wewnątrz jednej piosenki nierzadko dochodzi do zmiany gatunków.
Wokale nie wyróżniają się.
Ciekawa warstwa instrumentalna łącząca elektronikę i rockowe instrumenty.
Z pewnością zespół proponuje coś nowego. Niestety często sami gubią się w swojej eklektycznej muzyce.


Translation by Google Translate:
The latest album by the band from Sydney.
The combination of psychedelia, rock and dance.
Very varied compositions. Within a single song often comes to the change of genres.
The vocals do not stand out.
An interesting instrumental layer combining electronics and rock instruments.
Certainly, the band proposes something fresh. Unfortunately, they often get lost in its eclectic music.

GOAT – REQUIEM

goat-requiem-3600

Ogólna ocena: 45

Gatunek: Psychodelia

Nowy album szwedzkiego zespołu.
Muzyka świata.
Dobre, oryginalne, długie kompozycje. Tym razem spokojniej, ale wciąż psychodelicznie.
Z pierwszego planu zniknęły wokale, najważniejszą rolę odgrywają zróżnicowane instrumenty (przeważnie strunowe).
Znakomite opanowanie szerokiego instrumentarium oraz pomysłowość zapewniły zespołowi sukces.


Translation by Google Translate:
The new album of the Swedish band.
World music.
Good, original, long compositions. This time, calmer, but still psychedelic.
From the foreground disappeared vocals, the most important role is played by very varied instruments (mostly string).
Excellent command of a wide instrumentation and ingenuity ensured band success.

ANGEL OLSEN – MY WOMAN

angel-olsen-my_woman_front_cover

Ogólna ocena: 4,5.jpg

Gatunek: Indie rock Psychodelia

Najnowszy album amerykańskiej artystki.
Olsen odeszła od folku w stronę zanurzonego w psychodelii indie rocka.
Album otwierają krótkie, ostre piosenki. W drugiej połowie spokojne, długie kompozycje. Wszystkie na dobrym poziomie.
Dobry wokal o szerokich możliwościach.
Dobre instrumenty.
Kolejny dobry album Olsen, który otwiera wrześniową ofensywę wydawnictwa Jagjaguwar (pojawią się jeszcze wydawnictwa Bon Iver i Preoccupations, czyli Viet Cong po zmianie nazwy).
Fraza “Shut up, kiss me, hold me tight” z pewnością jest jednym z najbardziej zapadających w pamięć tekstów tego roku.


Translation by Google Translate:
The latest album by the American artist.
Olsen moved away from folk toward indie rock immersed in psychedelic.
The album is opened by short, sharp songs. In the second half quiet, long compositions. All at a good level.
Good vocals with great capabilities.
Good instruments.
Another good album by Olsen, who opens the September offensive of Jagjaguwar label (there will be albums by Bon Iver and Preoccupations – Viet Cong after the name change).
The phrase “Shut up, kiss me, hold me tight” is certainly one of the most memorable lyrics of this year.

THEE OH SEES – A WEIRD EXITS

THEE oh  sees-a-weird-exits-1200px_800

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Progresywna Psychodelia Lo-fi

Najnowszy album zespołu z LA. Poza przeprowadzką z San Francisco do Los Angeles, John Dwyer drastycznie zmienił skład zespołu usuwając klawisze i wprowadzając drugą perkusję.
Trochę psychodelii, trochę progresywnie, trochę jam. Rezultatem są bardzo urozmaicone kompozycje i zmieniający się co chwila klimat.
Dobre instrumenty, porządne wokale.
Dobry, choć niespójny album.


Translation by Google Translate:
The latest album by the band from LA. In addition to moving from San Francisco to Los Angeles, John Dwyer drastically changed the composition of the band by removing the keys and introducing second drums.
A little psychedelic, a little progressive, a little jam. It results in very varied compositions and atmosphere changing every moment.
Good instruments, decent vocals.
Good, but inconsistent album.

PJ HARVEY – THE HOPE SIX DEMOLITION PROJECT

PJ Harvey The_Hope_Six_Demolition_Project_(Front_Cover)

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Eksperymentalna Psychodelia

Po pięcioletniej, najdłuższej jak dotąd przerwie, ikona muzycznej alternatywy powraca z nowym albumem.
Niespokojne, tajemnicze kompozycje przypominające rytualną muzykę. Uspokaja charakterystyczny wokal, szaleństwa dodają instrumenty dęte.
Ewidentnie jest to przemyślany, dopracowany album. Nie jest to wydawnictwo przełomowe, ale artystka potwierdza klasę.


Translation by Google Translate:
After five years, the longest break in her career, the icon of alternative music is back with a new album.
Restless, mysterious compositions reminiscent of ritual music. Calms distinctive vocals, brass instruments add the madness.
Clearly, this is a thoughtful, nuanced album. This is not a groundbreaking record, but the artist confirms the class.