SOJA – AMID THE NOISE AND HASTE

soja amid the noise and haste

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Reggae

Nowy album amerykańskiego zespołu.
Delikatne reggae.
Przyzwoite kompozycje, chociaż zdarzyło się kilka wpadek.
Wokale i instrumenty nie wyróżniają się.
Gościnnie wystąpili m.in. Damian Marley i Trevor Young.
Wśród przeciętności na krążku znalazło się kilka klimatycznych utworów. Przyzwoity album bez szaleństw.


Translation by Google Translate:
New album of the American band.
Delicate reggae.
Decent compositions, although few mishaps happened.
The vocals and instruments do not stand out.
Guest starring, among others, Damian Marley and Trevor Young.
Amid the mediocrity on the album there are several climate works. A decent album without surprises.

MAGIC! – DON’T KILL THE MAGIC

magic - DontkilltheMagic

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop Reggae

Debiut zespołu z Toronto.
Chłopięcy pop w przebraniu reggae, słyszalne odległe echa The Police.
Zespołowi udało się niełatwe – album jest nowatorski pod względem połączenia stylistyk i przewidywalny do bólu jednocześnie.
Przeważają nijakie kompozycje, wybijają się jedynie ostatnie trzy kompozycje.
Bezbarwne instrumenty, przeciętny, smutny wokal.
Zespołowi niewiele brakuje do tandety, “Don’t Kill The Magic” jest debiutem przeciętnym, niemniej jednak pozostaje ciekawość dotycząca przyszłości zespołu. Lekkość ratuje nijaki album.


Translation by Google Translate:
Debut of the band based in Toronto.
Boys pop dressed reggae, you can hear distant echoes of The Police.
The band managed to do difficult thing – the album is innovative in terms of connection styles and painfully predictable at the same time.
Outweigh bland compositions stand only last three compositions out.
Bland instruments, mediocre, sad voice.
Band’s music is not far away from trash, “Don’t Kill The Magic” is an average debut, but a curiosity about the future of the band remains. Lightweight saves unremarkable album.

MATISYAHU – AKEDA

Cover_of_Akeda,_album_by_Matisyahu

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Pop Reggae

Piąty album w karierze amerykańskiego wokalisty.
Muzyka popowa. W odległym tle pobrzmiewa reggae.
Mało urozmaicone, przeciętne kompozycje.
Charakterystyczny, dobry wokal.
Porządna produkcja, porządne instrumenty, całość stonowana. Niestety zabrakło pomysłów – album jest bardzo długi i brak pomysłów czyni go niemiłosiernie nudnym.
Męczący nijakością album.


Translation by Google Translate:
The fifth album in the career of American singer.
Pop music. In the distant background echoes of reggae.
Few varied, average compositions.
Distinctive, good vocals.
A decent production, decent instruments, all toned. Unfortunately ran out of ideas – the album is very long and lack of ideas makes it terribly boring.
Tiring of vagueness album.

ZIGGY MARLEY – FLY RASTA

ziggy-marley-fly-rasta-album-cover-press-300

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Reggae

Piąty album w karierze artysty z Jamajki.
Muzyka reggae.
Nieoryginalne, proste, lekkie kompozycje.
Wokal, w którym można odnaleźć tak wiele elementów typowych dla ojca.
Brakuje pomysłów, instrumenty potraktowane po macoszemu, wszystko zbyt czyste i puste. Na plus pozytywne wibracje w końcówce.


Translation by Google Translate:
The fifth album in the career of the artist from Jamaica.
Reggae music.
Non-genuine, simple, light compositions.
Vocals, in which you can find so many elements typical of his father.
There is a lack of ideas, instruments treated with neglect, all too clean and empty. On the plus positive vibrations in the tip.

311 – STEREOLITHIC

311Stereolithic

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Alternatywny rock Reggae

Nowy album zespołu z Omaha.
Połączenie alternatywnego rocka i rytmów reggae z elementami rapu.
Porządne instrumenty, dobry, śpiewający od niechcenia wokal.
Nierówny album – pierwsza połowa przeciętna i bezbarwna, druga połowa żywsza, ciekawsza, kompozycje na wyższym poziomie.
Nie jest to album, który zachęca do ponownego odsłuchania, ale jest z pewnością wartościowym materiałem dla fanów.


Translation by Google Translate:
New album from the band from Omaha.
The combination of alternative rock and reggae rhythms with elements of rap.
A solid instruments, good, negligently singing front vocals.
Uneven album – the first half of the album is average and colorless, on the second half there are more lively, more interesting compositions at a higher level.
This is not an album that encourages you to re-listen, but it is certainly a valuable resource for fans.

SKINDRED – KILL THE POWER

Skindred-kill_the_power

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Metal Reggae Crossover

Piąty album walijskiego zespołu.
Typowe dla grupy połączenie metalu, reggae i rapcore’u.
Nierówny album: niespecjalne kompozycje ze świetnymi momentami, na uwagę zasługuje zwłaszcza perkusja.
Zespół chyba sam nie wiedział co chciał nagrać i w rezultacie na krążku mocna, dubstepowa elektronika miesza się z alternatywnie metalowymi i pop punkowymi refrenami, a potężny rapcore z reggae’owymi balladami, całość cierpi na nijakość, nieprzemyślany album, wiele dobrych pomysłów zostało zmarnowanych słabymi momentami.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
Welsh band’s fifth album.
Typical for the group combination of metal, reggae and rapcore.
Uneven album: unsung compositions with great moments, especially noteworthy drums.
The team probably did not know what he wanted to record on the album and as a result strong, dubstep electronics are mixed with alternative metal and pop punk choruses; powerful rapcore is mixed with reggae ballads, whole suffers from vagueness, ill-conceived album, a lot of good ideas have been wasted by weak moments.

SEAN PAUL – FULL FREQUENCY

Sean_Paul_Full_Frequency

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Reggae Dance

Nowy album jamajskiego artysty.
Muzyka dancehall.
Proste, momentami prostackie kompozycje nie wnoszące niczego nowego.Brak pomysłów uderza na każdym kroku.
Gościnnie wystąpili m.in. 2 Chainz, Damian Marley i Nicki Minaj.
Słaby album z nieco lepszą końcówką, ale i tak o 10 utworów za dużo.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
New album from Jamaican artist.
Dancehall music.
Simple, sometimes vulgar compositions which does not bring anything new. Lack of ideas at every turn.
Guest starring, among others, 2 Chainz, Damian Marley and Nicki Minaj.
Weak album with a slightly better ending, but still about 10 songs too much.