DIRTY PROJECTORS – DIRTY PROJECTORS

Dirty_Projectors dirty projectors

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Eksperymentalna

Po pięciu latach przerwy projekt Davida Longstretha powrócił z nowym albumem.
Muzyka eksperymentalna zahaczająca o art pop, elektronikę czy R&B.
Urozmaicone, długie, oryginalne kompozycje.
Urozmaicony wokal.
Niebanalne instrumenty.
Dobry album.


Translation by Google Translate:
After five years of break David Longstreth’s project returned with a new album.
Experimental music that hooks up with pop art, electronics, and R&B.
Varied, long, original compositions.
Varied vocals.
Exceptional instruments.
Good album

SLEIGH BELLS – JESSICA RABBIT

sleigh-bells-jessica-rabbit_album_cover

Ogólna ocena: 25

Gatunek: Noise pop Noise rock

Najnowszy album duetu z Brooklynu, pierwszy we własnym wydawnictwie.
Noise pop, tym razem także noise rock, a nawet echa industrialu.
Chaotyczne, jaskrawe, nieprzemyślane kompozycje.
Przeciętny, krzykliwy wokal.
Ostra, męcząca warstwa instrumentalna pozbawiona wyczucia.
Kolejne albumy zespołu wykazywały negatywną tendencję. “Jessica Rabbit” jest upadnięciem tak nisko, że ciężko już niżej.


Translation by Google Translate:
The latest album by the duo from Brooklyn, first in their own label.
Noise pop, this time also noise rock, and even echoes of industrial.
Chaotic, bright, reckless compositions.
Average, flashy vocals.
Hard, tiring instrumental layer, lacking feeling.
Subsequent albums showed negative trend. “Jessica Rabbit” is falling to so low that it will be hard to get lower.

STEVE GUNN – EYES ON THE LINES

steve gunn eyes on the lines

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Folk

Nowy album amerykańskiego artysty.
Akustyczny folk.
Nieurozmaicone, nudne kompozycje.
Wokal nie wyróżnia się.
Porządne instrumenty.
Monotonia, która miała być źródłem transu stała się źródłem znużenia.


Translation by Google Translate:
The new album by the American artist.
Acoustic folk.
Not varied, boring compositions.
Vocal does not stand out.
Decent instruments.
Monotony, which was meant to be the source of trance became a source of weariness.

SLEIGH BELLS – BITTER RIVALS

Sleigh_Bells_-_Bitter_Rivals

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Noise pop Elektroniczna

Nowy album zespołu z Nowego Jorku.
Noise pop z dużą zawartością elektroniki.
Bardzo silnie akcentowana rytmika, momentami bardzo chaotyczna, momentami bardzo prosta i potężna.
Niestety poza urozmaiconą, oryginalną rytmiką (która też po jakimś czasie staje się irytująca) zespół nie zaprezentował na tym krążku zbyt wiele.
Kompozycje są nierówne, często niedorobione, wokal słabym, a instrumenty dużo mniej interesujące w porównaniu do poprzedniego “Reign of Terror”.
Jeden z tych albumów, których krótka długość stanowi jedną z największych zalet. Taki sobie album.


Jasiek Gromadzki