KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD – FLYING MICROTONAL BANANA

king gizzard Flying_Microtonal_Banana

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Psychodelia

Nowy album australijskiego zespołu.
Psychodeliczny rock.
Mało urozmaicone, niezbyt ciekawe kompozycje.
Przeciętny wokal, instrumenty nie wyróżniają się.
Po dwóch dobrych albumach zespół wydał album nudny.


Translation by Google Translate:
New album of the Australian band.
Psychedelic rock.
Little varied, not very interesting compositions.
Average vocals, instruments are not outstanding.
After two good albums the band released a boring album.

XYLOURIS WHITE – BLACK PEAK

xylouris-white-black-peak

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Eksperymentalna Folk

Najnowszy album duetu złożonego z Georga Xylourisa z Krety i Jima White’a z Melbourne.
Awangardowa muzyka oparta na greckim folku.
Długie, urozmaicone kompozycje.
Wokal stanowi dodatek dla warstwy instrumentalnej złożonej z laouto (grecki instrument z rodziny lutni) i perkusji.
Mimo oryginalności album nie zachwyca.


Translation by Google Translate:
The latest album by the duo consisting of George Xylouris from Crete and Jim White of Melbourne.
Avant-garde music based on Greek folk.
Long, varied compositions.
Vocal is in addition to the instrumental layer composed of laouto (Greek instrument of the lute family) and drums.
Despite the originality, the album does not impress.

NICK CAVE & THE BAD SEEDS – SKELETON TREE

nick-cave-skeleton_tree_album

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Eksperymentalna

Najnowszy album zespołu z Melbourne.
Awangarda.
Mroczne, długie, rozciągnięte kompozycje.
Niski wokal oparty na melorecytacji.
Instrumenty nie wyróżniają się.
Album zebrał znakomite recenzje, co nie zmienia faktu, iż jest po prostu nudny.


Translation by Google Translate:
The latest album by the band from Melbourne.
Avant-garde.
Dark, long, extended compositions.
Low vocals based on reciting.
The instruments do not stand out.
The album received rave reviews, which does not change the fact that it is just boring.

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD – NONAGON INFINITY

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - NONAGON INFINITY

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Indie rock Punk

Zaledwie pół roku po dobrym “Paper Mache Dream Baloon” zespół z Melbourne wraca z nowym albumem.
Indie rock, zaczyna się od szybkiego punkowego tempa, na koniec kilka potężnych kompozycji. Całość pobrzmiewa nieco Frankiem Zappą.
Zarówno warstwa instrumentalna jak i wokal chowają się za przesterem.
Dobry, treściwy album.


Translation by Google Translate:
Just half a year after a good “Paper Mache Dream baloon” a band from Melbourne returns with a new album.
Indie rock, the record begins with the fast punk pace, at the end a few powerful composition. The whole echoes some Frank Zappa.
Both layer of instrumental and vocal hide behind overdrive.
Good, concise album.

COURTNEY BARNETT – SOMETIMES I SIT AND THINK AND SOMETIMES I JUST SIT

Cournetbarnett sometimes

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie rock Rock

Debiutancki album artystki z Melbourne.
Bardzo urozmaicona muzyka: przeważają indie rockowe, żywe utwory, ale można też usłyszeć rozbudowane post rockowe kompozycje czy bluesowe jamy.
Oryginalne, dobre kompozycje.
Dobry, ale niestety monotonny, pozbawiony emocji wokal, co w przypadku albumu długogrającego jest wadą.
Znakomite, szalone instrumenty.
Barnett jest z pewnością artystką nieszablonową i utalentowaną. Niestety debiutowi brakuje spójności, co obniża wartość wydawnictwa. Oklaski na stojąco za kompozycję “Kim’s Caravan”.


Translation by Google Translate:
The debut album of the artist from Melbourne.
Very diverse music: lively indie rock predominates, but you can hear also the powerful post-rock or blues jamming compositions.
Original, good compositions.
Good, but unfortunately monotonous, emotionless vocals, in the case of full-length album it is a disadvantage.
Excellent, crazy instruments.
Barnett is certainly unconventional and talented artist. Unfortunately debut lacks consistency, which reduces the value of the release. Standing ovation for the composition “Kim’s Caravan”.